Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2023 12:52

Συμψηφισμό του ετήσιου ενοικίου της Μαρίνας Πρέβεζας για να αποκτήσει το 5% των μετοχών το Λιμενικό Ταμείο πρότεινε ο Ν. Γεωργάκος (photo)

Μία πρωτοβουλία που δημιουργεί σοβαρά πολιτικά ερωτήματα εγείρει η πρόταση που έκανε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, ο Δήμαρχος Πρέβεζας και Πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Γεωργάκος. Ο κ. Γεωργάκος πρότεινε να διερευνηθεί ως επιλογή ο συμψηφισμός του ετήσιου ενοικίου της Μαρίνας Πρέβεζας, που είναι περίπου 150.000 ευρώ, με το ποσό που αντιστοιχεί στην απόκτηση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Μαρίνας Πρέβεζας, ποσοστό το οποίο είχε απωλέσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας τα προηγούμενα χρόνια (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ παλαιότερα ρεπορτάζ).

Η χρονική συγκυρία που επιλέγει ο Δήμαρχος να φέρει το θέμα, την ώρα που εκκρεμεί το ακόμη μεγαλύτερο θέμα της αγωγής των 9.000.000 ευρώ της Μαρίνας Πρέβεζας εναντίον του ΔΛΤ, δημιουργεί επιπλέον ερωτηματικά. Μπαίνει δηλαδή ως πρόταση στο “τραπέζι” να μην εισπραχθεί ένα ποσό 150.000 ευρώ, που είναι βασικό έσοδο για το δημοτικό φορέα, προκειμένου να αποκτηθούν και πάλι οι μετοχές μέσω συμψηφισμού. Η διεκδίκηση των μετοχών είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο και θα εξηγήσουμε παρακάτω στο δημοσίευμά μας, καθώς έρχεται από παλιά και η στρατηγική του Δημάρχου κινείται αρκετά μακριά από την παραδοσιακή γραμμή του Δήμου.

Ειδικότερα ο κ. Γεωργάκος είπε: “Είμαστε στο τέλος της τετραετίας μας. Από την αρχή συζητήσαμε τι γίνεται με το 5% των μετοχών που είχε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο όταν ξεκίνησε η Μαρίνα. Τότε το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 60.000 ευρώ. Σίγουρα δεν είμαστε οικονομολόγοι, αλλά σίγουρα ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι μέτοχος σε μία εταιρεία και να έχεις κέρδος κάθε χρόνο”.

Αναφέρθηκε μάλιστα και στην πλειάδα ρεπορτάζ του atpreveza.gr για το θέμα λέγοντας: “Έχετε διαβάσει και στο atpreveza.gr σχετικό ρεπορτάζ και να σας πω την αλήθεια σε ένα τελευταίο δημοσίευμα σχετικά με το ενοίκιο, σκέφτηκα όπως είπε και ο Κασσελάκης “είστε μέσα στο μυαλό μου”; Σαν να ήταν μέσα στο μυαλό μου το atpreveza.gr...” και πρόσθεσε:

“Τι σημαίνει να πάρουμε πίσω το 5%; Είδα λίγο τα οικονομικά με το δικό μας τμήμα εδώ και τον ορκωτό, ο οποίος δεν έχει βέβαια κάποια αρμοδιότητα, αλλά για να μας πει τι σημαίνει από τους ισολογισμούς της Μαρίνας και τι γίνεται.

Να σας διαβάσω λίγο τι μου έχει πει: Από τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης του 2022 όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στο ΓΕΜΗ, προκύπτουν τα παρακάτω:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα 3.025.000,00 ευρώ. Συνεπώς η ονομαστική αξία της συμμετοχή μας στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται στο ελάχιστο στα 151.250 ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.839.000 ευρώ, συνεπώς η λογιστική αξία της μετοχής στο 5% των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται σε ένα ποσό κοντά στα 150.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το μεταφερόμενο αρνητικό αποτέλεσμα ποσού 420.000 ευρώ η εταιρεία θα τα καλύψει στις δύο επόμενες χρήσεις το 2023 και 2024. Οπότε από τη χρήση του 2025 η εταιρεία θα διανείμει και μέρισμα τουλάχιστον το οριζόμενο από το νόμο το ελάχιστο δυνατό.

Από τον ισολογισμό της εταιρείας στις 31-12-2022 προκύπτει ότι η εταιρεία έχει ενσώματα πάγια απόσβεσης αξίας 8.000.000 ευρώ, τα ταμειακά της διαθέσιμα είναι 783.000 ευρώ, τα υπόλοιπα περιουσιακά της στοιχεία ανέρχονται στις 436.000 ευρώ. Ο δανεισμός ανέβηκε στο ποσό των 4.000.000 ευρώ και τα έσοδα επομένων χρήσεων ανέρχονται σε ένα ποσό 1.466.000 ευρώ.

Από την κατάσταση αποτελεσμάτων 2022 και 2021 προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών στη χρήση του 2022 ανήλθε σε ένα ποσό 2.300.000 ευρώ περίπου, ενώ ο αντίστοιχος του 2021 ήταν 1.500.000. Δηλαδή αυξάνει το ποσοστό κάθε χρόνο. Το μικτό αποτέλεσμα χρήσης το 2022 ανήλθε στο 1.150.000 ευρώ, ενώ το 2021 ήταν 708.000 ευρώ. Δηλαδή παρουσίασε κι εδώ αύξηση ποσού περίπου 62%.

Το Λιμενικό Ταμείο είχε μπει τότε με 5% με μετοχικό κεφάλαιο κοντά στις 60.000 ευρώ. Τώρα το κεφάλαιο είναι πάνω από 3.000.000 ευρώ οπότε και το αντίστοιχο 5% θα ήταν πολύ περισσότερο. Ουσιαστικά έφυγαν όλα τα κομμάτια της κατασκευής και τώρα παρουσιάζει κέρδη.

Το ποσό είναι 183.978 ευρώ. Αν πούμε ότι πιέζουμε την εταιρεία να πάρουμε το 5%, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όχι για όλους αλλά μόνο για το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά μπορούμε να συμψηφίζουμε τα 150.000 ευρώ από το ενοίκιο του ενός χρόνου. Έχει ειπωθεί αυτό. Και σε ένα δημοτικό συμβούλιο ακούστηκε και έχουν γραφτεί κάτι αντίστοιχα.

Εγώ αυτό που θέλω να δω αν αυτό το ενοίκιο είναι λιγότερο, από το μπει ένας τρίτος για να πάρει την ονομαστική αξία.

Συμπεράσματα από τις οικονομικές καταστάσεις δείχνουν ότι η εταιρεία σε φυσιολογικές συνθήκες θα παρουσιάζει τουλάχιστον 350.000 ευρώ κέρδη προ φόρων. Και τουλάχιστον 280.000 ευρώ μετά φόρων. Το ελάχιστο μέρισμα που θα δικαιούται το Λιμενικό Ταμείο θα είναι στις 4.500 ευρώ. Η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες θα πρέπει να συμμετέχει και το Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας για να διατηρήσει το ποσοστό του. Δεν μπαίναμε σε καμία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως τώρα.

Σίγουρα θα ήταν πολύ περισσότερα χρήματα μέχρι τώρα για να διατηρήσουμε το 5% αν θέλαμε. Μπορεί να γίνει μία πρόταση με απόφαση του Δ.Σ. και να τη δούμε σε επόμενο Δ.Σ. αφού το σκεφτούμε καλύτερα, αν μας συμφέρει να κρατήσουμε με το ενοίκιο αυτού του χρόνου και μέχρι το τέλος του χρόνου να μπούμε σε μία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που θα κάνει η εταιρεία μόνο για το ΔΛΤ. Και να έχουμε έτσι αυτό το ποσοστό...”.

 

Φονταράς: Θα δίνουμε 150.000 ευρώ και θα παίρνουμε 4.500 σαν μέρισμα

M79A6682

 

Ακολούθησε η παρακάτω στιχομυθία με τον εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. Ευκλείδη Φονταρά.

Φονταράς: “Είναι σύμφωνη η εταιρεία;”.

Γεωργάκος: “Δεν έχει γίνει πρόταση”.

Φονταράς: “Αν θέλει όμως το κάνει, έτσι δεν είναι;”.

Φονταράς: “Ακούω ότι η εταιρεία έχει κάποιες οφειλές, δεν έχει πληρώσει ελλιμενισμούς σκαφών, δεν έχει πληρώσει τα μισθώματα του οικίσκου. Μπορούμε να εξισορροπήσουμε κάποια πράγματα με τη νομική μας υπηρεσία. Να πούμε ότι κι εσείς δεν ήσασταν εντάξει. Και να χρησιμοποιήσουμε και επιχειρήματα υπέρ μας.

Καλό θα ήταν να μοιραστεί η γνωμάτευση στους δημοτικούς συμβούλους και να γίνει και η συζήτηση που ζητά η Ανυπότακτη Κίνηση”.

Γεωργάκος:“Εγώ νομίζω ότι μακάρι να πείσουμε την εταιρεία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αν θέλει βέβαια το κάνει”.

Φονταράς:“Με αυτά τα στοιχεία δεν ξέρω αν μας συμφέρει κιόλας. Θα δίνουμε 150.000 ευρώ και θα παίρνουμε 4.500 σαν μέρισμα. Έτσι κατάλαβα”.

Γεωργάκος: “Είναι ανάλογα με τα κέρδη και τι μας συμφέρει. Μπαίνουμε χωρίς να συνυπολογίζουμε τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Και μπορεί να έχει ένα περιουσιακό στοιχείο σε μία κερδοφόρα εταιρεία το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας”.

Τελικά αποφασίστηκε να ετοιμαστεί μία επιστολή προς τη Μαρίνα Πρέβεζας Α.Ε., όπου θα γνωστοποιούνται οι προθέσεις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Η εντυπωσιακή αλλαγή στρατηγικής

 

Το εντυπωσιακό με την πρωτοβουλία αυτή που ανέλαβε ο Νίκος Γεωργάκος δεν είναι το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα διεκδικήσει το 5% των μετοχών της Μαρίνας. Το εντυπωσιακό είναι ο τρόπος και η στρατηγική που αυτό θα γίνει.

Τόσο στην 6/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου (δείτε ΕΔΩ), όσο και την απόφαση 90/2017 του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας (δείτε ΕΔΩ), ήταν ξεκάθαρο στις εισηγήσεις των νομικών του Δήμου ότι το ΔΛΤ Πρέβεζας ζητούσε εγγράφως την αποστολή των νόμιμων δικαιολογητικών για να καταθέσει χρήματα και δεν τα δικαιολογητικά δεν τους προσκομίζονταν.

Υπήρχε δηλαδή μία αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές για το πως χάθηκε τελικά το 5% των μετοχών και έγινε 0,10%. Η βασική στρατηγική γραμμή μάλιστα στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας ήταν πρώτα να διερευνηθεί γιατί χάθηκαν οι μετοχές και δευτερευόντως να διερευνηθεί αν υπάρχουν δικλείδες για το δημοτικό φορέα, στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Όλα τα παραπάνω είχαν συζητηθεί αρκετές φορές στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας δημόσια.

Με τη στρατηγική που επιλέγει ο κ. Γεωργάκος τάσσεται εμμέσως πλην σαφώς με την παραδοχή ότι η ευθύνη των “χαμένων μετοχών” βαραίνει το Ταμείο και απλώς θα πρέπει να ξαναγίνει μέτοχος με το 5% το ΔΛΤ. Αυτό μπορεί να είναι μία προσωπική του κρίση, ωστόσο ο ίδιος είναι Δήμαρχος και Πρόεδρος του Ταμείου και οφείλει να σέβεται τη συνέχεια στην εναλλαγή της διοίκησης, για να μην ακυρώνονται ετσιθελικά προσπάθειες και επιλογές προσώπων που άσκησαν διοίκηση και ορισμένα δεν είναι και στη ζωή, για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους.

Αφήνει μάλιστα να εννοηθεί με τα λεγόμενά του ότι αυτό συμφέρει το Λιμενικό Ταμείο, αν και κάτι τέτοιο δεν αποδεικνύεται οικονομοτεχνικά μέχρι στιγμής.

Είναι ξεκάθαρο πάντως ότι το είχε στο μυαλό του εδώ και καιρό, καθώς στη συνεδρίαση είχε έτοιμη και σχετική εισήγηση του ορκωτού, την οποία και του ζήτησε ο ίδιος ο Δήμαρχος, εξωσυμβατικά.

Το παραδέχθηκε εξάλλου και ο ίδιος.

Το θέμα παρουσιάζει έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και η εξέλιξή του.

 

 

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

25 Ιουλίου 2024
Μία προσπάθεια να “συμμαζέψει” την κατάσταση αναφορικά με τις ελλείψεις υποδομών που παρατηρούνται στο εμπορικό λιμάνι Πρέβεζας, αλλά και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την απώλεια χρηματοδότησης
24 Ιουλίου 2024
“Τινάχθηκε στον αέρα” η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας το μεσημέρι της Τετάρτης, λόγω μεγάλης έντασης που δημιουργήθηκε ...
23 Ιουλίου 2024
Με την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη της «Σ ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», ως οριστικού αναδόχου, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι ...
22 Ιουλίου 2024
Ο νόμος για το 6ήμερο που έφερε η κυβέρνηση των «αρίστων» αφορά σε 330000 επιχειρήσεις. Σήμερα έχουν ξεκινήσει ήδη την προσπάθεια εφαρμογής του ...
18 Ιουλίου 2024
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πρέβεζας την Τετάρτη υπήρξε (δείτε ΕΔΩ την απόφαση) και θέμα στην ημερήσια διάταξη με τίτλο “Άσκηση καθηκόντων ...

Αθλητισμός

25 Ιουλίου 2024
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανάδειξη Νέας Διοίκησης της Ε.Π.Ο. Ο νέος Πρόεδρος κ.Μάκης Γκαγκάτσης ανακοίνωσε τα αξιώματα και τις Επιτροπές της Ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα στην
25 Ιουλίου 2024
Την Κυριακή 4/8/2024 ο Ορειβατικός Σύλλογος Πρέβεζας θα πραγματοποιήσει Canyoning στο Πάπιγκο (Μεγάλη Νεφέλη). Το canyoning ή αλλιώς "κατάβαση ...
23 Ιουλίου 2024
Το σκάκι είχε την τιμητική του στην Πρέβεζα στο χρονικό διάστημα 19-21 Ιουλίου, καθώς στο Margarona Royal πραγματοποιήθηκε το Ανοικτό Πρωτάθλημα ...
22 Ιουλίου 2024
Με τους τελικούς αγώνες σε όλες τις κατηγορίες ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 13ο Τουρνουά Μπάσκετ 3on3 Πρέβεζας που διεξήχθη στα γήπεδα ...
21 Ιουλίου 2024
Δύο μεγάλες μορφές του ελληνικού μπάσκετ τίμησαν τη δεύτερη ημέρα του 13ου Τουρνουά Μπάσκετ 3on3 Πρέβεζας, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στα παιχνίδια που ...

Πολιτισμός

25 Ιουλίου 2024
Η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας επιμένει θερινά και παρουσιάζει στο δροσερό αύλειο χώρο του Ναυτικού Μουσείου, δίπλα στο νερό. Πέμπτη 25 Ιουλίου Ο τελευταίος ταξιτζής  
24 Ιουλίου 2024
Η Primitive Music ανακοινώνει την εμφάνιση των The Black Heart Procession (San Diego, California - USA), στο Δημοτικό Κηποθέατρο «Γιάννης Ρίτσος» ...
24 Ιουλίου 2024
Καθώς μένει λιγότερος από ένας μήνας για την έναρξη του 1ου Amvrakia Music Festival, ήρθε η ώρα να συστηθούμε και να δώσουμε ορισμένες πληροφορίες ...
24 Ιουλίου 2024
Το Εθνικό Θέατρο σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποιεί ...
23 Ιουλίου 2024
Η Primitive Music ανακοινώνει την εμφάνιση των The Black Heart Procession (San Diego, California - USA), στο Δημοτικό Κηποθέατρο «Γιάννης Ρίτσος» ...

Στήλες

06 Ιουλίου 2012
Αραβικές δυνάμεις υπό τον Λόρενς της Αραβίας και τον βεδουίνο Αούντα Ιμπού Ταγί καταλαμβάνουν το λιμάνι της Άκαμπα από τους Οθωμανούς Τούρκους στις 6 Ιουλίου 1917, κατά τη διάρκεια της αραβικής
26 Ιουνίου 2012
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας απορρίπτει τις διακηρύξεις ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και της Κροατίας. Αρχίζει ο Πόλεμος των Δέκα ...
21 Ιουνίου 2012
Σκάνδαλο της Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδας ξεσπά στις ΗΠΑ, με συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, για παράνομες καταθέσεις 700 εκατομμυρίων ...
19 Ιουνίου 2012
Οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκίς - Λαχανά, κατά τη διάρκεια του Β' Βαλκανικού Πολέμου, στις 19 Ιουνίου 1913. Η μάχη ξεκίνησε ...
16 Ιουνίου 2012
Παρουσία στενών συγγενών, λίγων φίλων και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, χωρίς επικήδειους λόγους, κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Παιανίας στις 16 ...